Homepage Název projektu

Název projektu

Revitalizace železniční vlečky a jeřábové dráhy v areálu METRANS Česká Třebová

Příjemce METRANS, a.s.
Místo realizace projektu: Pardubický kraj – Česká Třebová
Datum zahájení: 20. 03. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2012
Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
Oblast podpory 6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Zdroj financování EU

Evropský fond pro regionální rozvoj
Schválený příspěvek z fondů EU 84 065 000 Kč
Celkové náklady projektu 448 591 215 Kč
Řídící orgán Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Záměrem projektu je vybudování nové velkokapacitní vlečky v České Třebové a tím zvýšení podílu kombinované přepravy na trhu.

Současně bude mít projekt pozitivní dopad na rozvoj mikroregionu Česká Třebová v důsledku vytvoření nových pracovních míst.


http://www.opd.cz/


HHLA Group Member
top print

RSS channel  |  XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2013 METRANS