Homepage Projekt CZ

Projekt CZ.1.04/2.1.00/70.00061

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci regionálního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00061 „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze“. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 je v akciové společnosti METRANS prostřednictvím Úřadu práce ČR – krajské pobočky pro hl.m. Prahu v rámci projektu podpořeno 5 pracovních míst na SÚPM za 1 440 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činí 85%, tj. 1 224 000,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činí 15%, tj. 216 000,-Kč.

Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM jsou zaměřena na personální podporu v rámci projektů daných oddělení a navýšení objemů práce. Přínosem pro uchazeče je začlenění do společnosti s progresivním vývojem, rozšíření znalostí a dovedností.

Uchazeči si během praxe osvojují odborné znalosti a rozšiřují si vědomosti v oblasti daného oboru, prohlubují si základní technické znalosti a jazykové znalosti. V závěru již probíhá samostatná činnost, uchazeči odpovídají za realizaci zakázek a s tím související činnosti a jsou schopni sami vést konkrétní obchodní případy.


HHLA Group Member
top print

RSS channel  |  XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2013 METRANS