Homepage Legal CZ DISCLAIMER METRANS, a.s.

Legal CZ

DISCLAIMER METRANS, a.s.

 

Nedílnou součástí smluvního vztahu z uzavřené smlouvy se společností METRANS, a.s. ve věcech obstarání a zajištění přepravy kontejnerů, jakož i obstarání  nebo provedení úkonů s přepravou souvisejících, jsou jak Všeobecné podmínky METRANS, a.s. pro přepravy kontejnerů (k dispozici na vyžádání prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem na E-mail), tak i Všeobecné zasilatelské podmínky Svazu spedice a logistiky České republiky [dostupné v českém a anglickém jazyce online: https://www.sslczech.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni/], obojí ve znění účinném ke dni doručení objednávky přepravy.

 

 

An integral part of the concluded contract with METRANS, a.s. in matter of arranging for the carriage, or arranging for and/or performing services connected with the carriage, are The General Conditions for container transport of METRANS, a.s. [available on request via e-mail address: E-mail], as well as the General Conditions of Freight Forwarding of The Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic [available in Czech and English language online: https://www.sslczech.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni/], both in the version effective on the date of receiving of the transport order.

 


HHLA Group Member
top print

RSS channel  |  XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

© 2013 METRANS